Klubliv / Tekniktræning

Tekniktræning

Det overvejes at gennemføre lignende forløb i 2015

Tilbud om kajak teknik træning i tønder roklub i 2013…..

Bestyrelsen har flere gange snakket om muligheden for at tilbyde de øvede kajakroere i klubben tekniktræning efter man har gennemført EPP2 kurset.

Vi har haft et vinterkursus i januar i år og onsdag den 10. april havde vi inviteret til oplæg i klubhuset om tekniktræning i denne sæson.

8 medlemmer var mødt op.

Jens gav et indledende oplæg om de muligheder, vi ser for tekniktræning. Udgangspunktet er Dansk Kano og Kajak Forbunds beskrivelser af EPP3 roerniveau.

Vi havde en snak om hvordan tingene kunne gøres, og endte med enighed om følgende datoer for tekniktræning.

Onsdag den 22. maj kl. 17.30 – 20.00.

Onsdag den 19. juni kl. 17.30 – 20.00.

Søndag den 18. august kl. 13.00 – 17.00.

Onsdag den 21. august kl. 17.30 – 20.00.

Søndag den 8. september kl. 13.00 – 17.00.

Onsdag den 18. september kl. 17.30 – 20.00.

Poul Erik, Anette og Jens sætter sig sammen og laver et program til de 6 øvedage indeholdende øvelser i teknik og også en gang med videooptagelse af den enkelte. Programmet skal ligge færdig til den første teknikaften. Ideen er at vi instruerer hinanden efter bedste evne, der kan godt være en roer, som har teten når vi starter og holder os fast på dagens program. Vi vil så typisk blive sat sammen i små grupper af 2, 3 eller 4, som så skal instruere, rette og hjælpe hinanden.

Deltagerforudsætning er, at man er øvet roer, har lyst til at lære mere, vil give og modtage kritik og har et åbent og positivt sind når man møder op.

Forløbet kan evt. sluttes med at man indstiller sig til prøven i EPP3, det tager vi op undervejs i forløbet. Der vil så være en egenbetaling på ca. 1000,00 kr. til censor.

Vi ser gerne, at den enkelte deltager kan levere mindst 1 vittighed pr. øvedag, og så ses vi den 22. maj, klar til at ro ud kl. 17.30 præcis.

Se evt. http://vorespuls.dk/sektion/kajak, mulighed for flere klip derfra.

http://www.youtube.com/watch?v=QkThpvCLlf8, mulighed for flere små klip derfra.

Jens Chr. Malle.

Tønder Roklub, Wegners Plads 4, 6270 Tønder